Eesti Kohapärimuse Keskuse tänavuaastase kohapärimuse kursuse finaalina on plaanis kõigile huvilistele avatud ettekandepäev.

Lisaks kursuslastele ja nende juhendajale Jüri Metssalule oleme kutsunud päeva rikastama ka elukutselised kohapärimuse uurijad: Eesti kohapärimuse andmebaasi looja ja paljude kohapärimuse alaste raamatute autori Mari-Ann Remmeli ning inimeste isiklikku maastikutaju uuriva värskelt rabalugude teemal magistrikraadi kaitsnud Lona Pälli Eesti Rahvaluule Arhiivist. Erikülalisena oleme palunud esinema Saku vallavolikogu esimehe ja Jüri koguduse pastori Tanel Otsa, kes on tuntud ka oma kodupiirkonna looduse ja pärimuspaikade uurija ja hoidjana.

Nii toob seminaripäev kokku värske ettevalmistuse saanud uued uurijad, elukutselised spetsialistid ja kõik huvilised. Ühises diskussioonis ja lõunatunnivestlustes sünnib sellistel puhkudel ikka huvitaid ideid ja kujuneb inspireerivaid kontakte.

Vaata ka: Fookus, Ajakava, Näitus, Asukoht, Koostöö, Lisainfo