Kuivõrd nii kursuslased kui külalislektorid on värskelt viinud läbi uusi uuringuid, avame ka tänavusel sügisseminaril kõigepealt enda uurimiskogemusi: tutvustame huvitavamaid arhiivileide, jagame värvikaid hetki intervjuudest külaelanikega, kõneleme põnevamatest paikadest maastikul.

Seejuures on tänavuse sügisseminari fookuses kogukondade ja kohalike uurijate suhe kohapärimuse, pärimuspaikade ja elukutseliste uurijatega. Seega innustame lektoreid seoses värskete uurimiskogemustega otsima vastuseid järgmistele küsimustele: Millised on kohapärimuse ja pärimuspaikade väärtused kogukondade jaoks? Kuidas kogukonna ja kohapärimuse suhe praktikas avaldub? Milline on kohalike uurijate ja kogukondade roll pärimuspaikade väärtustamisel ja hoidmisel? Kuidas on toiminud elukutseliste uurijate koostöö kohalike elanike ja kogukondadega nii arhiivi- kui väliuuringute kontekstis? Kuidas oleks võimalik kogukondade ja uurijate koostööd edendada?

Niisiis on kavas jagada omavahel ja kõigi huvilistega värskeid uurimiskogemusi, anda üksteise töötulemustele tagasisidet ning ühtlasi vaadelda täpsemalt kogukondade ja kohalike uurijate suhet kohapärimuse ja pärimuspaikadega. Seega on tänavuse Kohapärimuse Keskuse sügisseminari teemaks „Kogukonnad ja kogemused“.